Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće kako bi vam omogućila bolje web iskustvo. Prihvaćate li kolačiće?

SIMERAC AR

Čelični kotlovi veće snage

  • Podni pretlačni visoko učinski kotlovi (3 zvjezdice za učinkovitost do 440 kW)
  • Toplovodni kotao s reverzibilnim prolazom plamena
  • Konstruirani samo za grijanje ili u kombinaciji sa vanjskim dodatnim spremnikom i za pripremu TSV
  • Pogodni za ugradnju u postojeće srednje i visoko temperaturne sisteme
  • 11 izvedbi, od 81 do 505 kW
  • Korištenje s pretlačnim dvostupanjskim plamenicima na zemni plin ili lož-ulje
  • Opcija, upravljačka ploča kotla sa klimatskom regulacijom
  • Radni tlak do 6 bar

Tehnički podaci