Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće kako bi vam omogućila bolje web iskustvo. Prihvaćate li kolačiće?

INOX COND

Podni kondenzacijski kotlovi veće snage - Toplinske centrale

  • Podni pretlačni kondenzacijski kotlovi
  • Čelični troprolazni kotlovi od INOX-a AISI 316
  • Konstruirani samo za grijanje ili u kombinaciji sa vanjskim dodatnim spremnikom i za pripremu TSV
  • Pogodni za ugradnju u nisko temperaturne sustave (bez ograničenja minimalne temperature)
  • 11 izvedbi, od 110 do 641,3 kW
  • Korištenje s pretlačnim modulacijskim plamenicima na zemni plin (metan)
  • Opcija, upravljačka ploča kotla sa klimatskom regulacijom
  • Standardna prirubnička ploča za plamenik (za određeni model plamenika navesti tip pri narudžbi)

Tehnički podaci